Posted on Leave a comment

Pohvala

Da ne ispadne da je samo ja hvalim, jutros je dobila pohvalu od Nate, defektologa iz vrtića.

Počela je da se više odaziva na svije ime, da češće reguje i izvršava naloge, da više i bolje sarađuje kad nešto vežbaju, pokušava da sama jede kašičicom, da sama vodom opere usta posle jela…
“Kao da se probudila” kaže Nata.

Jao što sam ponosna kad to još neko vidi osim mene, pogotovo kad je taj neko još i stručan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *