Posted on Leave a comment

Grad finansira projekte iz oblasti dečje zaštite

Grad finansira osam projekata društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti dečje zaštite

U toku ove godine iz gradskog budžeta finansiraće se osam projekata društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti dečje zaštite. .

– Finansiraće se projekti iz oblasti dečje zaštite koji se odnose na unapređenje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, a koji nisu obuhvaćeni obaveznim programima Ministarstva prosvete. Cilj je da se podrže projekti koji predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U programima će učestvovati romska deca mlađeg i predškolskog uzrasta, deca i majke koji borave u „Sigurnoj kući”, roditelji mališana jaslenog uzrasta, deca koja borave u beogradskim vrtićima, kao i mališani sa posebnim potrebama i sa autizmom.

Sprovođenjem projekta „Inkluzivni model u predškolskim ustanovama” Udruženja za edukaciju grupa i pojedinaca, u kome će učestvovati vaspitači, stručni saradnici, roditelji i deca sa posebnim potrebama, podstaći će se uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Programom „Pesmom i igrom do inkluzije” Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom muzičkim kompakt-diskom promovisaće se muzičke sposobnosti dece sa autizmom koja borave u predškolskim ustanovama.

Pročitajte celu vest na sajtu Beograd.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *